BIC Angels Dijital Pazarlama Danışmanı Esra Günel: ‘Doğru planlanmış bir dijital pazarlama stratejisi, hedef kitlenize ihtiyaçları nezdinde yaklaşıp hayatında kalıcı olmanız için bir fırsat yaratır.’

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, ‘Startup’’lar için maliyet etkin oluşu ve detay data hedeflemesi yapılabilinmesi açısından tüm pazarlama planı içerisinde yer alması gereken ek pazarlama yöntemidir.

Tüm dijital kanal kullanımının belli bir strateji ve bütçe planlaması içerisinde kullanıldığı bu yöntem ile yeterli zamanda, geleneksel pazarlama yöntemleri olan; Tv, outdoor, basılı mecra kullanımlarına göre çok daha uygun bir bütçe ile hedeflerinize ulaşmanızı sağlar.

BIC Angels Dijital Pazarlama Danışmanı Esra Günel: ‘Doğru planlanmış bir dijital pazarlama stratejisi, hedef kitlenize ihtiyaçları nezdinde yaklaşıp hayatında kalıcı olmanız için bir fırsat yaratır.’

Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak var olan iş planına uygun bir hedef kitle analizi yapılmalıdır. Bu analiz sonrasında hedef kitle profilimize uygun bir pazarlama planına geçilir. Bu plan dahilinde hedef kitlemize uygun dijital erişimli mecra seçimi ile ana hedefimiz olan ‘’user acquisition’’ için kanal seçimi, görsel dil ve iletişim tonu belirlenecektir.

İlk etapta her ‘Startup’ için ayrı işlemesi mümkün bu süreçte, yeni kurulan bir işin, her alanında olduğu gibi bu alanda da ‘A/B testing’ önem kazanmaktadır. Bu süreyi kısa veya uzun tutmak yapılan testlerin doğru alanlarda olması ve geri dönüşünün doğru ölçümlenmesine göre değişiklik gösterecektir. ‘A/B testing’ süreçleri dijital pazarlama alanında sadece mecra seçimi için değil aynı zamanda görsel ve iletişim dili alanlarında da önem kazanır. Dijital pazarlama araçlarının erişimi nin giriş bariyeri geleneksel pazarlama yöntemlerine kıyasla düşük olduğundan, çok daha fazla rekabet barındırabilir. Bu nedenle kendi ürün ve hizmetlerimize özel bir planlama ile ilerlemek önemlidir. Aynı şekilde ürünümüzün faydasını öne çıkarmak mobil ve web taraflarında da kullanım olarak değişiklik gösterecektir. Ürünün her iki kanalda da aktif olduğu durumlarda mobil ve web stratejilerinin ayrı olarak planlanması gerekir.

Kimler için Faydalıdır?

Dijital Pazarlama stratejisinin doğru olarak konumlandırılması her şeyden önce yeni bir girişim için zaman ve para kaybını önler. Geleneksel kanallara oranla çok daha fazla ölçümleme şansı bulunduğundan, büyük resmin görülmesini kolaylaştırır.