Yatırımcılar

BIC Angels olarak, ölçeklendirilebilir projeleri olan yetenekli takımlar arıyor, startuplarını olabildiğince etkili bir biçimde hızlandırıp 3-5 senelik bir süre içinde başarılı bir çıkış yapmayı (exit) hedefliyoruz.

BIC Angels olarak bir projeyi değerlendirirken aşağıdaki kriterleri göz önünde bulunduruyoruz. Bir girişimin aşağıdaki durumları karşılıyor olması, yatırım aşamasına geçişteki en önemli kıstasımızdır.

Yenilikçi bir hizmet ya da ürüne sahip olmak

Gerçek bir soruna çözüm getirmek

Pazarlanabilir bir ürüne sahip olmak ve potansiyeli yüksek bir pazara hitap etmek

Başlangıç aşamasında bir gelire ya da müşteri kitlesine sahip olmak

Yüksek kar payına sahip olmak

Yüksek iş gücü ya da sermaye gerektirmemek

Sermaye ihtiyacının yatırım ölçeklerimize uygun olması

Mevzuata/yasalara ilişkin gereklilikleri karşılıyor olmak

Farklı yetenekleri ile birbirini tamamlayan, girişimci ruhlu bir ekibe sahip olmak